Tập đoàn GREENFEED thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ điện tử, Trồng trọt, Công nghệ thực phẩm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Cơ điện tử

Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tuyển dụng

0
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm năm...

0
Ngành thú y: 10 người
Trồng trọt: 10 người
Ngành thú y: 10 người
Kỹ thuật vi sinh: 10 người
Kinh tế nông nghiệp: 10 người

Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò thịt – Bò...

0
Trung cấp chăn nuôi thú y, thú y: 20 (người)

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cách Tân tuyển dụng nhân sự tháng Quý...

0
NHÂN VIÊN KINH DOANH: 30 người.
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI: 05 người
Ưu tiên sv năm cuối các chuyên ngành chăn nuôi/thú y thực tập và sẽ đào tạo thành NV chính thức của công ty khi ra trường (nếu phù hợp).

Công ty TNHH Thương mại Thú y PARADISE thông báo tuyển dụng

0
Nhân viên kinh doanh: 15 người
Nhân viên kỹ thuật: 5 người
Nhân viên marketing: 2 người
Chuyên ngành: Thú y, Chăn nuôi thú y, Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản

Tin mới