Thông báo gia hạn tuyển dụng của Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung

Trung tâm Phát triển nông thôn Miền Trung thông báo gia hạn tuyển dụng các vị trí như sau:

1.Tình nguyện viên

– Số lượng: 01

– Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động dự án tại thực địa (tập huấn, truyền thông, hội thảo)
  • Hỗ trợ phát triển và phổ biến các tài liệu truyền thông
  • Một số công việc khác trong khuôn khổ dự án theo thỏa thuận

2. Lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ (Cán bộ dự án)

– Số lượng: 01

– Mô tả công việc:

  • Trực tiếp triển khai, giám sát, và đánh giá các hoạt động của dự án theo kế hoạch được phân công;
  • Xây dựng kế hoạch và các báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm liên quan đến các hoạt động của dự án;
  • Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 30/7/2023

Thời gian tổ chức tuyển dụng: Từ ngày ra thông báo đến 10/8/2023.

Địa điểm làm việc: Tại văn phòng Trung tâm – 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế và một số địa phương trong vùng dự án.

Chi tiết thông báo tuyển dụng vui lòng xem tại link:

Gia hạn tuyển dụng Cán bộ dự án

Gia hạn tuyển dụng Tình nguyện viên