[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty TNHH CJ VINA AGRI – Nhà tài trợ Đồng

Công ty TNHH CJ VINA AGRI có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  • Nhân viên kỹ thuật trang trại
  • Nhân viên kỹ thuật gia công
  • Nhân viên kỹ thuật thú y
  • Nhân viên kỹ thuật thương mại
  • Nhân viên admin văn phòng
  • Nhân viên bảo trì điện
  • Nhân viên bảo trì cơ khí
  • Nhân viên kinh doanh

Đăng ký phỏng vấn theo đường link: https://forms.office.com/r/carhaXZ5zm

Thời gian phỏng vấn: 08:00 ngày 06 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Khoa Chăn nuôi – Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế