[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (Thaco...

0
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (“THACO”) là Tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó có các Tập đoàn thành viên...

Thông báo gia hạn tuyển dụng của Trung tâm Phát triển nông thôn miền...

0
Trung tâm Phát triển nông thôn Miền Trung thông báo gia hạn tuyển dụng các vị trí như sau: 1.Tình nguyện viên - Số lượng: 01 -...

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty TNHH CJ VINA AGRI – Nhà tài...

0
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trang trại, Nhân viên kỹ thuật gia công, Nhân viên kỹ thuật thú y, Nhân viên kỹ thuật thương mại, Nhân viên admin văn phòng, Nhân viên bảo trì điện, Nhân viên bảo trì cơ khí, Nhân viên kinh doanh
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ khí

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam...

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 vị trí
Chuyên ngành:Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Đảm bảo chất lượng, An toàn thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Tự động hóa, Chăn nuôi, Thú y

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty TNHH Uni-President Việt Nam

0
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phục vụ kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh
Chuyên ngành:Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh học thuỷ sản, Quản lý thuỷ sản

[Thông tin tuyển dụng 2023]Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 vị trí
Chuyên ngành: Chăn nuôi, thú y, tự động hoá, công nghệ sinh học

[Thông tin tuyển dụng 2023] BIM Group – Nhà tài trợ Vàng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 vị trí
Chuyên ngành: Thuỷ sản

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm thông...

0
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (Trung tâm), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển dụng nhân sự cụ...

[Thông tin tuyển dụng 2023] Agridrone Việt Nam tuyển dụng

0
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kinh doanh
Chuyên ngành: Tất cả các chuyên ngành liên quan

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt...

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 nhân viên kinh doanh
Chuyên ngành: Chú y, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, kinh tế nông nghiệp

Tin mới