Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Đo...

0
Nhân viên trắc địa, Quản lý đất đai: 5 (người)

Thông báo tuyển dụng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

0
- Chuyên ngành Hành chính/Luật: 02 (người)
- Chuyên ngành Quản lý đất đai: 03 (người)
- Chuyên ngành Trắc địa/Đo đạc bản đồ: 02 (người)
- Chuyên ngành Xây dựng: 01 (người)
- Chuyên ngành Công nghệ thông tin: 02 (người)

Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị năm 2021

0
Các ngành liên quan khoa Nông học: 5 (người)
Các ngành liên quan đến Cơ khí Công nghệ: 5 (người)

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm năm...

0
Ngành thú y: 10 người
Trồng trọt: 10 người
Ngành thú y: 10 người
Kỹ thuật vi sinh: 10 người
Kinh tế nông nghiệp: 10 người

Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò thịt – Bò...

0
Trung cấp chăn nuôi thú y, thú y: 20 (người)

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cách Tân tuyển dụng nhân sự tháng Quý...

0
NHÂN VIÊN KINH DOANH: 30 người.
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI: 05 người
Ưu tiên sv năm cuối các chuyên ngành chăn nuôi/thú y thực tập và sẽ đào tạo thành NV chính thức của công ty khi ra trường (nếu phù hợp).

Công ty TNHH Thương mại Thú y PARADISE thông báo tuyển dụng

0
Nhân viên kinh doanh: 15 người
Nhân viên kỹ thuật: 5 người
Nhân viên marketing: 2 người
Chuyên ngành: Thú y, Chăn nuôi thú y, Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản

Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Thủy sản Trung Sơn năm 2020

0
Nhân viên kỹ thuật: Tuyển dụng thường xuyên

Thông báo tuyển dụng công ty TNHH MTV Công nghệ Cách Tân năm 2020

0
Trưởng phòng kỹ thuật điều trị thú y: 01 (người)
Giám sát kinh doanh (supervisor): 03 (người)
Nhân viên kinh doanh: 10 (người)
Nhân viên sales admin: 02 (người)

Tin mới