NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022

NGHỀ NGHIỆP HÔM NAY – TƯƠI SÁNG NGÀY MAI

Thông Báo tuyển dụng

Tập đoàn GREENFEED thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ điện tử, Trồng trọt, Công nghệ thực phẩm

Công ty sữa đậu nành Việt Nam – VINASOY tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 8
Chuyên ngành: Điện tử, Tự động hoá, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm

Công ty TNHH MTV Gia cầm thương phẩm VIETSWAN tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Bim Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Giám sát môi trường nước nuôi (Lab), Kỹ sư bệnh học thủy sản, Kỹ thuật viên, Tổ trưởng nuôi, Kỹ thuật trưởng (Trưởng khu)
Chuyên ngành: Bệnh học Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản

Công ty cổ phần Thái Việt corporation tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, nông học

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 660 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Cơ điện tử, Cơ khí, Nông học, Chăn nuôi, Thú y

Công ty TNHH Sunjin Vina thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Cơ điện tử

Thông tin ngày hội việc làm 2020

Việc làm theo lĩnh vực

Đối tác tuyển dụng