NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022

NGHỀ NGHIỆP HÔM NAY – TƯƠI SÁNG NGÀY MAI

Thông Báo tuyển dụng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Điều phối viên dự án
Số lượng: 01 người
Ngành tuyển dụng: Lâm nghiệp, môi trường hoặc quản lý tài nguyên;

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ thông báo tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thị trường (sale)
Chỉ tiêu tuyển dụng: 26

Tập đoàn GREENFEED thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ điện tử, Trồng trọt, Công nghệ thực phẩm

Công ty sữa đậu nành Việt Nam – VINASOY tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 8
Chuyên ngành: Điện tử, Tự động hoá, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm

Công ty TNHH MTV Gia cầm thương phẩm VIETSWAN tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Bim Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Giám sát môi trường nước nuôi (Lab), Kỹ sư bệnh học thủy sản, Kỹ thuật viên, Tổ trưởng nuôi, Kỹ thuật trưởng (Trưởng khu)
Chuyên ngành: Bệnh học Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản

Công ty cổ phần Thái Việt corporation tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, nông học

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 660 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Cơ điện tử, Cơ khí, Nông học, Chăn nuôi, Thú y

Thông tin ngày hội việc làm 2020

Việc làm theo lĩnh vực

Đối tác tuyển dụng