[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty TNHH CJ VINA AGRI – Nhà tài...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trang trại, Nhân viên kỹ thuật gia công, Nhân viên kỹ thuật thú y, Nhân viên kỹ thuật thương mại, Nhân viên admin văn phòng, Nhân viên bảo trì điện, Nhân viên bảo trì cơ khí, Nhân viên kinh doanh
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ khí

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam...

Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 vị trí
Chuyên ngành:Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Đảm bảo chất lượng, An toàn thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Tự động hóa, Chăn nuôi, Thú y

[Thông tin tuyển dụng 2023]Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước

Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 vị trí
Chuyên ngành: Chăn nuôi, thú y, tự động hoá, công nghệ sinh học

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt...

Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 nhân viên kinh doanh
Chuyên ngành: Chú y, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, kinh tế nông nghiệp

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên...

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, Bảo quản chế biến, cơ khí, nông học, khuyến nông, phát triển nông thôn

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty cố phần công nghệ sinh học R.E.P...

Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 vị trí
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, cơ khí, cơ điện, chăn nuôi, thú y, thủy sản

[Thông tin tuyển dụng 2023] Tập đoàn GREENFEED – Nhà tài trợ Vàng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 169 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Thuỷ sản, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ thực phẩm, Cơ điện tử

[Thông tin tuyển dụng 2023] Công ty CP phát triển chăn nuôi Hòa Phát...

Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Quản lý trại, 30 Kỹ thuật chăn nuôi heo, 03 Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Công nghệ, 05 Kỹ thuật điện/ Cơ khí, 03 Nhân viên Thủ kho
Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y, Điện, cơ khí

Tập đoàn GREENFEED thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ điện tử, Trồng trọt, Công nghệ thực phẩm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Cơ điện tử

Tin mới