Thư mời tham gia Ngày hội việc làm 2024

 


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Phường Đông Ba, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 02343.537757 – Hotline: 0968.414102 – 0772505547
Email: daotao-ctsv@huaf.edu.vn
Website: https://vieclam.huaf.edu.vn

Hồ sơ NHVL2024: HỒ SƠ MỜI NHVL 2024

Mẫu phiếu tham gia NHVL2024: Phieu dang ky tham gia NHVL 2024