Công ty Cổ phần UV thông báo tuyển dụng chuyên ngành Chăn nuôi, Thú...

- 1 Giám đốc kỹ thuật thuốc thú y
- 20 Nhân viên Kinh doanh - Kỹ thuật thuốc Thú y

Thông báo tuyển dụng công ty TNHH Trân Danh

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
- Chuyên ngành: Bác sỹ thú y, chăn nuôi thú y, marketing, quản trị kinh doanh
- Lương và quyền lợi: Thảo thuận khi phỏng vấn

Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam năm...

Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam thông báo tuyển dụng với tổng số 561 (chỉ tiêu)

Tin mới