Ngày Hội Việc Làm

http://vieclam.huaf.edu.vn


Giới thiệu Nhà tài trợ Đồng NHVL 2017 Công ty Cổ phần ANOVA FEED

Giới thiệu công ty
Giới thiệu Nhà tài trợ Đồng NHVL 2017 Công ty Cổ phần ANOVA FEED
Công ty Cổ phần Anova Feed, trực thuộc Tập đoàn ANOVA, một tập đoàn có thế mạnh trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và thuốc thủy sản của Việt Nam. Với tầm nhìn trở thành “Nhà cung cấp chuỗi thức ăn an toàn hàng đầu tại Việt Nam”, tháng 06/2012, tập đoàn Anova đã thành lập công ty cổ phần Anova Feed chuyên về sản xuất thức ăn cho gia súc và gia cầm.
Xem thêm tại Link:
http://www.anovafeed.vn/vn/about/gioi-thieu-cong-ty.html
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second