Ngày Hội Việc Làm

http://vieclam.huaf.edu.vn


Công Ty CPTM Thú Y Agriviet tuyển dụng năm 2018

Ngành tuyển: Chăn nuôi Thú y; Khuyến nông và các ngành học có liên quan khác
Thời gian tuyển dụng: 8h00 đến 12h00 (Thứ 3 ngày 15 tháng 05 năm 2018)
Địa điểm tuyển dụng: Hội trường khoa Chăn nuôi Thú y- Trường ĐHNL
Công Ty CPTM Thú Y Agriviet tuyển dụng năm 2018
img6
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second