Cơ hội làm việc tại các Cơ quan nhà nước sau khi tốt nghiệp

 – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục thuỷ sản, Tổng cục lâm nghiệp, Cục thuỷ sản, Cục quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục bảo vệ thực vật, Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp, Phòng Công thương, Ngân hàng (phụ trách các dự án nông nghiệp)

– Các viện nghiên cứu về Nông Lâm, Ngư nghiệp, Tài nguyên,Môi trường

– UBND các Tỉnh, huyện, xã

– Chi cục phát triển nông thôn các tỉnh, huyện

– Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh, huyện

– Các phòng chuyên môn cấp huyện: NN và PTNT, TNMT, Kinh tế, công nghiệp,..

– Cán bộ chuyên trách tại các xã ở các vị trí Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Khuyến Nông và PTNT, Quản lý đất đai (địa chính), …

– Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, dạy nghề tại các tỉnh

– Các trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, phân bón các tỉnh

– Các công ty vật tư nông nghiệp các tỉnh

 

Tác giả bài viết: XP