Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty tại HUAF năm 2019

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty trong ngày hội việc làm tại trường Đại học Nông Lâm, đại học Huế năm 2019 như sau:

 

phongpv