Thông tin tuyển dụng từ hai vùng nuôi tôm của Minh Phú

1. Minh Phú Lộc An- được áp dụng mô hình nuôi công nghệ cao
Địa chỉ: ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số điện thoại người phụ trách: (+84) 968.79.7777  (Mr. Hà- PTGĐ phụ trách vùng nuôi)

Năm 2020 nhu cầu tuyển dụng:
– 30 người – kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản
– 10 người – kỹ thuật Điện
Mức lương: 6.500.000 đ/tháng đối với kỹ sư nuôi trồng thủy sản; 6.000.000 đ/tháng đối với kỹ thuật điện
– Hỗ trợ tiền ăn uống 45.000đ/ngày và nhà ở tại công ty.
– Thưởng lương đầu tấn 2.000/kg đối với công nhân nuôi
– Tổ trưởng thưởng lợi nhuận 3% trên tổng lợi nhuận Tổ
– Các bộ phận khác thì thưởng theo lợi nhuận của toàn Công ty

2. Minh Phú Kiên Giang – được áp dụng mô hình nuôi công nghệ cao
Địa chỉ: ấp Cảng, xã Hòa điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại người phụ trách: (+84) 968.79.7777 (Mr. Hà- PTGĐ phụ trách vùng nuôi)

Năm 2020 nhu cầu tuyển dụng:
5 người – Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Năm 2021 nhu cầu tuyển dụng:
10 người – Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản

Mức lương: 6.500.000 đ/tháng đối với kỹ sư nuôi trồng thủy sản.
– Hỗ trợ tiền ăn uống 45.000đ/ngày và nhà ở tại công ty.
– Thưởng lương đầu tấn 2.000/kg đối với công nhân nuôi
– Tổ trưởng thưởng lợi nhuận 3% trên tổng lợi nhuận Tổ
– Các bộ phận khác thì thưởng theo lợi nhuận của toàn Công ty