Giới thiệu Chương Trình Ngày Hội Việc Làm

                                                   Giới thiệu Chương Trình Ngày Hội Việc Làm

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đang còn trên ghế nhà trường có cơ hội tiếp xúc với quy trình, điều kiện tuyển dụng của các Công ty, Doanh nghiệp. Đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đơn vị tuyển dụng về việc lựa chọn các sinh viên xuất sắc, ưu tú vào các vị trí trong công ty mình. Đặc biệt đặt nền móng và từng bước tạo dựng mối quan hệ ngày một vững mạnh hơn giữa nhà trường – doanh nghiệp – quý cơ quan truyền thông trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế tổ chức Ngày hội việc làm ” vào tháng 05 hàng năm tại Nhà đa chức năng của trường.
Ngày hội việc làm  được tổ chức trên quy mô lớn, dưới hình thức các gian hàng, các bàn đăng ký, tư vấn tuyển dụng. Sẽ có khoảng hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực của nhà trường tham gia tuyển dụng. Đặc biệt nhà trường hi vọng những doanh nghiệp, công ty có nhu cầu hoạt động quảng bá hình ảnh tại Ngày hội cũng sẽ quan tâ, đăng ký tham gia và tài trợ cho chương trình. Đây là một cơ hội để quý công ty, đơn vị có thể tiếp cận với sinh viên và quảng bá hình ảnh của mình. Đồng thời, tạo điều kiện để phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và Quý đơn vị trong suốt thời gian qua. Khi tham gia chương trình, hình ảnh và thông tin của đơn vị sẽ được giới thiệu và quảng bá trong suốt quá trình truyền thông cho ngày hội. Sự hưởng ứng ủng hộ và tham gia Quý đơn vị là yếu tố quan trọng và đảm bảo cho sự thành công của chương trình. Chúng tôi xin được cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý đơn vị trong thời gian qua và mong muốn nhận được sự giúp đỡ hơn nữa của Quý đơn vị và các cơ quan quan tâm trong thời gian tới.

  • Mọi chi tiết đăng kí tham gia và tài trợ xin liên hệ với:

Thầy Trần Võ Văn May, Q. Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên của trường
Phòng 1.1, số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Tel: 0543. 538032;           Hotline: 0914.215925    –    0979.467756
Email: ctsv@huaf.edu.vn