Kết quả sơ tuyển chương trình TTS tại Israel năm 2017

Monday - 27/02/2017 16:08
Kết quả phỏng vấn SV tham gia chương trình TTS tại Israel của công ty OLECO ngày 21/02 vừa qua. Theo đó, có 75 SV tham gia PV, trong đó có 60 SV đã trúng tuyển chính thức chương trình và 15 SV dự phòng.
Kết quả sơ tuyển chương trình TTS tại Israel năm 2017
TT SƠ TUYỂN HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY NĂM THỨ KHOA - NGÀNH HỌC TỈNH/TP
1 PHỎNG VẤN PHIÊN DỊCH NGUYỄN THỊ ÁI LINH 27.11.1993 5 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
2 ĐẠT VÕ VĂN AN 10.12.1995 4 KH CÂY TRỒNG QUẢNG NAM
3 ĐẠT NGUYỄN HOÀNG ANH 21.10.1995 4 KH CÂY TRỒNG HÀ TĨNH
4 ĐẠT BÙI NHẬT TRÌNH 13.09.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG TRỊ
5 ĐẠT HỒ VĂN MINH ĐỨC 06.01.1996 3 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
6 ĐẠT PHAN NGỌC SÁNG 30.09.1996 3 QLTNR QUẢNG TRỊ
7 ĐẠT NGUYỄN PHƯỚC CẢNH DƯƠNG 21.09.1996 3 KN&PTNT TT HUẾ
8 ĐẠT NGUYỄN NGỌC TUÂN 20.01.1995 4 LÂM NGHIỆP QUẢNG BÌNH
9 ĐẠT NGUYỄN VĂN AN 19.05.1996 3 LÂM NGHIỆP HÀ TĨNH
10 ĐẠT VÕ BÁ HOÀNG QUÝ 23.02.XXXX 3 THÚ Y QUẢNG BÌNH
11 ĐẠT TRẦN NGỌC TUẤN 26.01.1994 4 LÂM NGHIỆP QUẢNG BÌNH
12 ĐẠT NGUYỄN TRÍ BẢO 14.02.1995 4 LÂM NGHIỆP GIA LAI
13 ĐẠT PHAN ĐỨC SƠN 25.05.1995 4 LÂM NGHIỆP QUẢNG TRỊ
14 ĐẠT TRẦN BÁ DUY LONG 05.07.1996 3 KH CÂY TRỒNG TT HUẾ
15 ĐẠT LÊ NGỌC SƠN 09.09.1996 3 KH CÂY TRỒNG QUẢNG BÌNH
16 ĐẠT TÔN THẤT THẮNG 13.09.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
17 ĐẠT NGUYỄN HÀ THIỆN 29.11.1995 4 KH CÂY TRỒNG QUẢNG NAM
18 ĐẠT NGUYỄN XUÂN BÃY 03.07.1996 3 CNKT CƠ KHÍ QUẢNG TRỊ
19 ĐẠT TRỊNH NGỌC LONG 02.09.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG NAM
20 ĐẠT ĐỖ NHẬT MINH 02.11.1994 5 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
21 ĐẠT VÕ VĂN ĐỨC 10.12.1996 3 THÚ Y QUẢNG NAM
22 ĐẠT PHAN TUẤN TRUNG 02.08.1995 3 QLTNR HÀ TĨNH
23 ĐẠT NGUYỄN VĂN TÚ 01.01.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
24 ĐẠT TRẦN THÀNH LUÂN 01.02.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG NAM
25 ĐẠT PHAN THANH DŨNG 02.03.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
26 ĐẠT NGUYỄN TIẾN THÀNH 15.01.1995   KH CÂY TRỒNG HÀ TĨNH
27 ĐẠT PHẠM HỒNG QUÂN 09.06.1996 3 CƠ KHÍ QUẢNG NAM
28 ĐẠT VÕ VĂN NHUẬN 10.03.1995 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
29 ĐẠT NGUYỄN THÀNH LUÂN 29.08.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
30 ĐẠT PHAN PHƯỚC NAM 11.09.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
31 ĐẠT ĐẶNG QUANG TRUNG 29.05.1996 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
32 ĐẠT LÊ NGỌC NAM 09.01.1996 3 QLTNR QUẢNG NGÃI
33 ĐẠT PHẠM VĂN DŨNG 01.05.1996 3 QLTNR QUẢNG BÌNH
34 ĐẠT HOÀNG BÁ VẬN 09.07.1995 4 NÔNG HỌC TT HUẾ
35 ĐẠT TRẦN QUỐC VIỆT 24.10.1996 3 CƠ KHÍ QUẢNG BÌNH
36 ĐẠT PHẠM CÔNG TÀI 30.10.1995 3 CƠ KHÍ TT HUẾ
37 ĐẠT PHẠM PHÚ TÂM 02.06.1995 3 CƠ KHÍ QUẢNG NAM
38 ĐẠT VÕ THANH Ý 20.11.1995 4 KH CÂY TRỒNG QUẢNG NAM
39 ĐẠT PHẠM HỒNG TUẤN ANH 29.12.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG NAM
40 ĐẠT LÊ TẤN ĐẠT 26.09.1996 3 KN&PTNT QUẢNG TRỊ
41 ĐẠT NGUYỄN VĂN ĐỨC 07.01.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG TRỊ
42 ĐẠT HOÀNG THẢO NGUYÊN 15.07.1996 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
43 ĐẠT TRỊNH THẾ NAM 13.02.1995 3 QLTNR QUẢNG NAM
44 ĐẠT TRỊNH NGỌC LINH 25.11.1994 4 CƠ KHÍ TT HUẾ
45 ĐẠT DƯƠNG PHI HÙNG 06.06.1995   BVTV NGHỆ AN
46 ĐẠT NGUYỄN THỊ TÚ ANH 10.02.1994 5 CN THỰC PHẨM NGHỆ AN
47 ĐẠT LÊ THANH TÂM 19.02.1996 3 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
48 ĐẠT TRẦN THỊ THANH 10.06.1994 4 NÔNG HỌC NGHỆ AN
49 ĐẠT PHAN THỊ TRANG 09.02.1994 5 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
50 ĐẠT TRẦN THỊ THÙY LINH 15.04.1994 5 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
51 ĐẠT VÕ THỊ THANH TỊNH 01.12.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG NAM
52 ĐẠT MAI THỊ MẾN 08.08.1996 3 QLTNR QUẢNG NAM
53 ĐẠT NGÔ THỊ LOAN 14.08.1996 3 QLTNR KON TUM
54 ĐẠT NGUYỄN THỊ HOA 03.05.1995 4 CN THỰC PHẨM QUẢNG BÌNH
55 ĐẠT LÊ THỊ THANH PHƯƠNG 20.10.1996 3 KN&PTNT TT HUẾ
56 ĐẠT NGÔ A KHƯƠNG 22.01.1996 3 THÚ Y BÌNH ĐỊNH
57 ĐẠT ĐOÀN THỊ THU HÒA 01.06.1996 3 THÚ Y QUẢNG NAM
58 ĐẠT NGUYỄN THỊ MỸ TRANG 21.06.1996 3 KN&PTNT QUẢNG NAM
59 ĐẠT BÙI THỊ THU THẢO 16.02.1994 5 THÚ Y GIA LAI
60 ĐẠT TRẦN THỊ HOÀI MƠ 04.06.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG TRỊ
61 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 02.01.1996 3 CN THỰC PHẨM QUẢNG TRỊ
62 DỰ BỊ TÔN NỮ THỊ HÀ 04.11.1995 4 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
63 DỰ BỊ TRẦN THỊ THƯ 26.04.1995 4 NÔNG HỌC HÀ TĨNH
64 DỰ BỊ ĐẶNG THỊ HẰNG 06.04.1995 3 CN THỰC PHẨM TT HUẾ
65 DỰ BỊ PHẠM THỊ QUYÊN 09.12.1995 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
66 DỰ BỊ TRẦN THỊ THẢO 02.06.1995 3 CN THỰC PHẨM NGHỆ AN
67 DỰ BỊ HOÀNG THỊ NGA 02.05.1994 5 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
68 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ HIỀN 22.11.1995 5 NÔNG HỌC QUẢNG BÌNH
69 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ GIANG 15.06.1996 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
70 DỰ BỊ VÕ THỊ NHƯ 09.09.1996 3 CN THỰC PHẨM HÀ TĨNH
71 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ THÙY NHI 06.06.1995 3 NÔNG HỌC QUẢNG BÌNH
72 DỰ BỊ BÙI THỊ YẾN 13.03.1996 3 KN&PTNT TT HUẾ
73 DỰ BỊ ĐẬU THỊ PHƯƠNG 22.12.1997 2 THÚ Y NGHỆ AN
74 DỰ BỊ ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG 23.09.1995 4 NÔNG HỌC QUẢNG TRỊ
75 DỰ BỊ NGUYỄN THỊ GIANG 01.08.1996 3 CN THỰC PHẨM NGHỆ AN

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

Thư mời tham gia ngày hội việc làm 2019

Kính gửi: Quý công ty, Doanh nghiệp, các tổ chức! Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2019), thương hiệu Trường ĐHNL Huế đã trở thành địa chỉ uy tín trong công tác giáo dục & đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh miền Trung – Tây nguyên...

Giới thiệu công ty Viphavet
Nhà tài trợ 2019 Công ty cổ phần UV
Thống kê truy cập
  • Online5
  • Today541
  • This month20,616
  • Total1,203,960
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second