Ngày Hội Việc Làm

http://vieclam.huaf.edu.vn


Tập đoàn DIBANCO tuyển dụng 2018

Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn – là một Công ty chuyên sản xuất, gia công, sang chai – đóng gói, là nhà cung ứng các loại thuốc Bảo vệ Thực vật có uy tín hàng đầu trên cả nước.
Tập đoàn DIBANCO tuyển dụng 2018
Hiện nay, để phát triển mạnh thị trường, công ty cần tuyển thêm nhân sự với các yêu cầu sau:
Chỉ tiêu tuyển dụng: 50
Ngành tuyển dụng: Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Khoa học cây trông, Bảo vệ thực vật, Nông học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Thời gian: 9h ngày 12/5/2018
Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second