Ngày Hội Việc Làm

http://vieclam.huaf.edu.vn


Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai quyển dụng 2018

Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hiện đang hoạt động với 4 ngành nghề chính: trồng và chế biến các sản phẩm từ Cao su và Cọ dầu, Chăn nuôi bò thịt và tham gia dự án trồng cây ăn quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai quyển dụng 2018
Với nhu cầu mở rộng thị trường, công ty cần tuyển các ngành sau:

Ngành tuyển dụng: Kỹ sư Nông Lâm nghiệp (VN, Lào, Camphuchia)
Chỉ tiêu tuyển dụng: 300
Thời gian: 9h ngày 12/5/2018
Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second