Ngày Hội Việc Làm

http://vieclam.huaf.edu.vn


Giới thiệu Nhà tài trợ Đồng NHVL 2017 Tập đoàn DIBANCO Điện Bàn – QN

Giới thiệu
DIBANCO
DIBANCO - Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm mũi nhọn phục vụ ngành nông nghiệp. Từ nền tảng là người tiên phong trong ngành Nông dược tại Việt Nam. DIBANCO hướng tới những sản phẩm trí tuệ của ngành nông nghiệp. Góp phần chọn lựa và phát triển bộ sản phẩm hoàn hảo, gần đây công ty đã tung ra hàng loạt sản phẩm được ứng dụng bởi công nghệ sinh học định hướng bảo vệ môi trường. Các chế phẩm sinh học thay thế dần những sản phẩm hoá học. Các ngành hàng mới cũng bắt đầu ra đời như một sự thay đổi toàn diện nhằm phục vụ toàn cầu. 
Xem thêm tại Link:
http://www.dibanco.com/
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second